Huyết Cốt Quỷ Trên Núi Cấm

Quàng A Tũn   268
2/2

Vong Tìm Mẹ

MC Đình Soạn   340
1/1

Đầu Lâu Yểm Mộ

MC Đình Soạn   234
2/2

Oan Hồn Cô Gái Váy Đỏ

MC Đình Soạn   258
1/1

Phá Miếu Bị Vong Ám

Quàng A Tũn   190
1/1

Bỏ Ngải Rửa Thù

MC Đình Soạn   223
1/1

Ma Lào

MC Anh Tú   223
1/1

Nữ Cản Thi

MC Ngọc Lâm   246
1/1

Vong Nhi

MC Nguyễn Huy   215
2/2

Thầy Bùa Dân Tộc

MC Đình Soạn   315
3/3

Đền Tội

MC Duy Thuận   237
1/1
Truyện online nghe nhiều nhất