Chuyện Từ Trại Giam

MC Đình Duy   194
1/1

Ma Trùng - MC Nguyễn Huy

MC Nguyễn Huy   289
1/1

Cô Dâu Hóa Quỷ

Quàng A Tũn   254
1/1

Mông Du - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn   269
1/1

Thiên Thần Và Ác Quỷ

unknow   471
40/40

Hai Đám Cưới

MC Kim Thanh   446
7/7

Bệnh Viện Đồng Hoa

MC Đình Soạn   247
4/4

Nghiệp Báo Nhà Chánh Tổng

Quàng A Tũn   232
2/2

Hồn Về Đêm Mưa

MC Đình Soạn   199
1/1

Những Hồn Ma Miền Tây

MC Nguyễn Huy   329
1/1
Truyện online nghe nhiều nhất