Vợ Trẻ Trả Thù

Duy Thuận   14
1/1

Bức Tử Vợ Hiền

Duy Thuận   13
1/1

Thi Quỷ

Đình Soạn   17
1/1

Tủi Hờn Ma Đói

Nguyễn Huy   9
1/1

Oán Thù Nhà Lý Trưởng

Nguyễn Huy   9
1/1

Làng Rừng

Đình Soạn   15
1/1

Cha Chồng Máu Lạnh

Duy Thuận   12
2/2

Ai Oán Oán Ai

Trần Thy   10
1/1

Đoạt Xác Báo Thù

Nguyễn Huy   14
1/1

Tội Ác Oan Nghiệt

Đình Soạn   11
1/1

Thuật Xăm Sinh Tử

Nguyễn Huy   18
78/78
Truyện online nghe nhiều nhất