Kết Tóc Với Quỷ

MC Nguyễn Huy   302
4/4

Lời Nguyền Ngôi Làng Ma Ám

MC Đình Soạn   288
3/3

Ác Như Cô Tấm

Quàng A Tũn   476
1/1

Đêm Gác Mộ

Quàng A Tũn   287
1/1

Báo Ứng Kẻ Tà Tâm

MC Nguyễn Huy   266
2/2

Ma Rừng

MC Đình Soạn   409
1/1

Chuyện Người Lái Đò

MC Nguyễn Huy   269
2/2

Truyền Nhân Dòng Họ Nguyễn

MC Nguyễn Huy   401
6/6

Mật Mã Champa

MC Hồng Nhung   274
6/6

Ngủ Một Đêm

MC Anh Sa   498
4/4
Truyện online nghe nhiều nhất