Thần Vương Truyện

Phi Tùng   37
38/38

Kiếm Tiên Ở Đây

Tuấn Anh   150
117/117

Truyện Ma Thầy Năm

Nguyễn Huy   74
1/1

Thần mộ

Quàng A Tũn   300
161/161

Tiên Đạo Tranh Phong

MC Tuấn Anh   194
157/157

Đô Thị Trận Pháp Sư

MC Trần Vân   265
108/108

Nhân Đạo Đại Thánh

MC Trần Vân   478
167/167

Bạn Cùng Phòng Của Tôi Là Ma

Nguyễn Huy   143
1/1

Khế Ước Bán Dâu

Quàng A Tũn   128
10/10

Một Tỷ Khách Hàng

Sách nói   131
16/16

Vị Giám Đốc Hiệu Quả

Ái Hòa   115
4/4
Truyện online nghe nhiều nhất