Thần Vương Truyện

Phi Tùng   37
38/38

Kiếm Tiên Ở Đây

Tuấn Anh   150
117/117

Truyện Ma Thầy Năm

Nguyễn Huy   74
1/1

Tiên Đạo Tranh Phong

MC Tuấn Anh   194
157/157

Thần mộ

Quàng A Tũn   300
161/161

Nhân Đạo Đại Thánh

MC Trần Vân   478
167/167

Đô Thị Trận Pháp Sư

MC Trần Vân   265
108/108

Bạn Cùng Phòng Của Tôi Là Ma

Nguyễn Huy   143
1/1

Khế Ước Bán Dâu

Quàng A Tũn   128
10/10

Thao Túng Tâm Lý

Internet   133
1/1
Truyện online nghe nhiều nhất