Ma tôn - Tiến Phong

Mc Tiến Phong   23
30/30

Thần Vương Truyện

Phi Tùng   59
39/39

Kiếm Tiên Ở Đây

Tuấn Anh   168
168/168

Truyện Ma Thầy Năm

Nguyễn Huy   81
1/1

Thần mộ

Quàng A Tũn   353
171/171

Tiên Đạo Tranh Phong

MC Tuấn Anh   208
185/185

Đô Thị Trận Pháp Sư

MC Trần Vân   295
108/108

Nhân Đạo Đại Thánh

MC Trần Vân   512
194/194

Bạn Cùng Phòng Của Tôi Là Ma

Nguyễn Huy   164
1/1

Khế Ước Bán Dâu

Quàng A Tũn   148
10/10

Một Tỷ Khách Hàng

Sách nói   144
16/16

Vị Giám Đốc Hiệu Quả

Ái Hòa   132
4/4
Truyện online nghe nhiều nhất