Vợ Hợp Pháp

MC Anh Sa   567
6/6

Oan Hồn Trên Mặt Nước

MC Đình Soạn   232
1/1

Cuộc Săn Của Quỷ

MC Đình Soạn   202
1/1

Đôi Mắt Quỷ Ám

MC Đình Soạn   240
1/1

Quan Tài Hở Nắp

Quàng A Tũn   249
1/1

Người Của Giang Hồ

MC Đình Duy   267
11/11

Dãy Trọ Vong Ám

MC Đình Soạn   229
1/1

Oan Hồn Dưới Gốc Mít

Quàng A Tũn   282
2/2

Linh Hồn Báo Án

MC Đình Soạn   239
1/1

Quỷ Đội Lốt Người

MC Nguyễn Huy   580
1/1

Bốc Mộ - Truyện Ma

Quàng A Tũn   269
1/1
Truyện online nghe nhiều nhất