Vũ Thần

Youtuber   671
199/199

Đế Bá

Hoàng Hải   768
621/621

Cửu Đỉnh Ký

Youtuber   828
166/166

Âm Hôn Kinh Hồn

MC Đình Soạn   275
1/1

Bùa Hộ Mạng

MC Đình Soạn   196
1/1

Miếu thần thờ quỷ

MC Đình Soạn   204
1/1

Phá Miếu Thiêng

MC Đình Soạn   268
1/1

Nhà Cuối Làng

MC Đình Soạn   200
1/1

Gái độc - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn   271
1/1

Nghiệp Báo Cha Dượng

MC Đình Soạn   274
2/2

Bệnh Yêu

MC Thu Hằng   576
32/32

Mật Ngọt Hôn Nhân

MC Minh Giang   577
271/271
Truyện online nghe nhiều nhất