Vương Đạo Chí Tôn

MC Tiến Phong   2165
199/199

Tử Dương

Phi Tùng   94
60/60

Bắc Tống Nhàn Vương

Đình Duy   248
56/56

Côn Luân Ma Chủ

MC Tuấn Anh   923
232/232

Đạo Quân

MC Tiến Phong   395
242/242

KIẾM LAI

Radio   797
224/224
Truyện Audio Vũ Luyện Điên Phong - Mạc Mặc (Trần Vân)

Vũ Luyện Điên Phong

Truyện Audio Vũ Luyện Điên Phong - Mạc Mặc (Trần Vân)

Truyện Audio Vũ Luyện Điên Phong - Mạc Mặc (Trần Vân)

Trần Vân   3701
906/906

Thái Thượng Thần Tôn

MC Tiến Phong   1219
205/205

Thiên Quân Bất Tử

Quàng A Tũn   1271
93/93

Ma Thần Ấn Chú

Nguyễn Huy   29
5/5

Tranh Bá Thiên Hạ

MC Tuấn Anh   392
286/286
Truyện online nghe nhiều nhất