Thần mộ

Quàng A Tũn   300
161/161

Quang Âm Chi Ngoại

Tạ Hói   358
287/287

Nhân Đạo Đại Thánh

MC Trần Vân   478
167/167

Yêu Tôn

Mc Tiến Phong   1206
460/460

Xích Tâm Tuần Thiên

Tiến Phong   538
491/491

Thần Vương Truyện

Phi Tùng   37
38/38

Tiên Đạo Tranh Phong

MC Tuấn Anh   194
157/157

Kiếm Tiên Ở Đây

Tuấn Anh   150
117/117

Đô Thị Trận Pháp Sư

MC Trần Vân   265
108/108

Tu Chân Kiếp

Phi Tùng   1660
266/266

Truyện Ma Thầy Năm

Nguyễn Huy   74
1/1

Thánh Khư

Tuấn Anh   341
429/429
Truyện online nghe nhiều nhất