Ngọc Lệ Oán Than - Truyện Ma

MC Đình Soạn   250
1/1

Hồn Nhập Xác

Quàng A Tũn   249
1/1

Oán Linh Tập Thể

MC Đình Soạn   208
1/1

Lễ Cầu Hồn - Truyện Ma

Quàng A Tũn   223
1/1

Chị Dâu Muốn Lấy Em Chồng

MC Nguyễn Hoa   645
9/9

Trưởng Thành Trong Ngục Tối

MC Đình Duy   508
6/6

Pháp Sư Tìm Con

Quàng A Tũn   374
2/2

Bán Đời

MC Hồng Nhung   255
7/7

Hậu Duệ Thất Sơn Môn

MC Nguyễn Huy   286
2/2

Lệ Máu

MC Nguyễn Huy   315
1/1
Truyện online nghe nhiều nhất