Linh Cẩu Cắn Nuốt Linh Hồn

Quàng A Tũn   436
1/1

Nghiệp Đồ Tể

MC Ngọc Lâm   232
1/1

Pháp Sư Tự Truyện

MC Nguyễn Huy   290
5/5

Người Đàn Bà Trên Đèo Hải Vân

MC Nguyễn Huy   224
1/1

Hồi Ức Tâm Linh

MC Nguyễn Huy   226
5/5

Ba Về Trong Mưa

MC Nguyễn Huy   202
3/3

Người Giải Mã Tử Thi

Audio MATEAN   251
14/14

Người Đàn Bà Đi Bên Tôi

Nguyễn Ngọc Ngạn   510
1/1

Trừ Tà

MC Đình Soạn   212
2/2
Truyện online nghe nhiều nhất