Cửu Hoàn Đạt Ma

MC Viết Linh   448
11/11

Cậu Chủ Khó Chiều

MC Quỳnh Hương   675
3/3

Mất Lần Đầu

MC Nguyễn Hoa   346
25/25

Quán Phở Thịt Người

MC Tuấn Anh   549
2/2

Lăng Mộ Người Tàu

Quàng A Tũn   324
1/1

Thầy Tàu Diệt Quỷ Nhập Tràng

Quàng A Tũn   358
1/1

Mua Vợ - MC Quỳnh Hương

MC Quỳnh Hương   295
9/9

Hạn 49 Vận 53

Quàng A Tũn   279
1/1

Cô Vợ Hợp Đồng

MC Thu Hằng   270
47/47

Cổ Mộ

MC Đình Soạn   301
2/2

Oan Hồn Xông Đất

MC Nguyễn Huy   324
1/1
Truyện online nghe nhiều nhất