Thiên Quân Bá Đạo

Quàng A Tũn   391
49/49

Tiên Phủ Trường Sinh

Tuấn Anh   43
41/41

Yêu Tôn

Mc Tiến Phong   118
234/234

Quang Âm Chi Ngoại

Tạ Hói   178
221/221

Con Đường Nghịch Thiên

Tuấn Anh   2113
190/190

Thánh Khư

Tuấn Anh   181
280/280

Xích Tâm Tuần Thiên

Tiến Phong   213
250/250

Phàm Giới Thiên Tôn

Tuấn Anh   771
114/114

Hồ Yêu

Phi Tùng   122
35/35

Tiên Giả

Trần Vân   411
24/24

Nhất Kiếm Tiên Phàm

Phi Tùng   275
7/7

Dị Thế Đạo Môn

MC Bá Tiến   253
129/129
Truyện online nghe nhiều nhất