Thần Vương Truyện

Phi Tùng   37
38/38

Kiếm Tiên Ở Đây

Tuấn Anh   150
117/117

Thần mộ

Quàng A Tũn   300
161/161

Tiên Đạo Tranh Phong

MC Tuấn Anh   194
157/157

Nhân Đạo Đại Thánh

MC Trần Vân   478
167/167

Thiên Quân Bá Đạo

Quàng A Tũn   1374
101/101

Tiên Phủ Trường Sinh

Tuấn Anh   153
41/41

Yêu Tôn

Mc Tiến Phong   1206
460/460

Quang Âm Chi Ngoại

Tạ Hói   358
287/287

Con Đường Nghịch Thiên

Tuấn Anh   2743
190/190

Thánh Khư

Tuấn Anh   341
429/429

Xích Tâm Tuần Thiên

Tiến Phong   538
491/491
Truyện online nghe nhiều nhất