Quang Âm Chi Ngoại

Tạ Hói   10
155/155

Con Đường Nghịch Thiên

Tuấn Anh   226
33/33

Thánh Khư

Tuấn Anh   91
48/48

Xích Tâm Tuần Thiên

Tiến Phong   54
45/45

Phàm Giới Thiên Tôn

Tuấn Anh   349
114/114

Hồ Yêu

Phi Tùng   69
35/35

Tiên Giả

Trần Vân   186
24/24

Nhất Kiếm Tiên Phàm

Phi Tùng   132
7/7

Dị Thế Đạo Môn

MC Bá Tiến   159
129/129

Thiên Cơ Điện

Tuấn Anh   136
118/118

Cửu Vỹ Thiên Hồ Tái Xuất

Hào Phan   149
2/2

Ma Thần Ấn Chú

Nguyễn Huy   145
5/5
Truyện online nghe nhiều nhất