Sợi Dây Chuyền Quỷ Ám

MC Nguyễn Huy   299
2/2

Qua Lại Với Người Cũ

MC Thanh Mai   308
1/1

Già Làng Giúp Ma Về Nhà

Quàng A Tũn   211
1/1

Ngôi Làng Ông Sư Chàm

MC Anh Tú   218
2/2

Chú À Em Còn Bé Lắm

MC Nguyễn Hoa   371
8/8

Xác Dưới Giếng Khơi

MC Đình Soạn   217
1/1

Thầy Tôn Cửu Luyện Tà

Quàng A Tũn   207
2/2

4 Đời Trả Nghiệp

MC Đình Soạn   210
2/2

Nỗi Oan Dòng Họ Đỗ

MC Ngọc Lâm   197
4/4

Sóng Gió Cuộc Đời

MC Hồng Nhung   420
20/20
Truyện online nghe nhiều nhất