Hổ Mang Báo Hận

Trần Thy   15
1/1

Thương Hải

Phi Tùng   12
10/10

Người Chồng Mù

Tâm An   16
10/10

Song Kiếm

Vy Vy   141
69/69

Lam Y Nữ Hiệp

Phương Anh   405
44/44

Trầm Hương Tuyết

Vy Vy   109
28/28

Nguyệt Dị Tinh Tà

Viết Linh   187
15/15

Hổ Lang Chi Sư

MC Phi Tùng   524
42/42

Thư Kiếm Trường An

Phi Tùng   178
31/31

Huyết Địch Lãng Tử

MC Viết Linh   131
13/13

Huy.ết Ho.a Lụ.c

MC Viết Linh   125
17/17
Truyện online nghe nhiều nhất