Truyện Ma Thầy Năm

Nguyễn Huy   74
1/1

Song Kiếm Bình Thiên Hạ

Quàng A Tũn   151
50/50

Tu Chân Kiếp

Phi Tùng   1661
266/266

Tru Tà Lệnh

Nguyễn Huy   181
3/3

Hổ Mang Báo Hận

Trần Thy   245
1/1

Thương Hải

Phi Tùng   252
10/10

Người Chồng Mù

Tâm An   396
10/10

Song Kiếm

Vy Vy   344
69/69

Lam Y Nữ Hiệp

Phương Anh   1005
44/44

Trầm Hương Tuyết

Vy Vy   406
28/28

Nguyệt Dị Tinh Tà

Viết Linh   662
15/15

Hổ Lang Chi Sư

MC Phi Tùng   902
42/42
Truyện online nghe nhiều nhất