Tu Chân Kiếp

Phi Tùng   71
29/29

Tru Tà Lệnh

Nguyễn Huy   46
3/3

Hổ Mang Báo Hận

Trần Thy   82
1/1

Thương Hải

Phi Tùng   81
10/10

Người Chồng Mù

Tâm An   49
10/10

Song Kiếm

Vy Vy   182
69/69

Lam Y Nữ Hiệp

Phương Anh   572
44/44

Trầm Hương Tuyết

Vy Vy   165
28/28

Nguyệt Dị Tinh Tà

Viết Linh   294
15/15

Hổ Lang Chi Sư

MC Phi Tùng   658
42/42

Thư Kiếm Trường An

Phi Tùng   247
31/31

Huyết Địch Lãng Tử

MC Viết Linh   179
13/13
Truyện online nghe nhiều nhất