Song Kiếm Bình Thiên Hạ

Quàng A Tũn   54
50/50

Tu Chân Kiếp

Phi Tùng   797
180/180

Tru Tà Lệnh

Nguyễn Huy   96
3/3

Hổ Mang Báo Hận

Trần Thy   143
1/1

Thương Hải

Phi Tùng   153
10/10

Người Chồng Mù

Tâm An   90
10/10

Song Kiếm

Vy Vy   248
69/69

Lam Y Nữ Hiệp

Phương Anh   850
44/44

Trầm Hương Tuyết

Vy Vy   254
28/28

Nguyệt Dị Tinh Tà

Viết Linh   524
15/15

Hổ Lang Chi Sư

MC Phi Tùng   767
42/42

Thư Kiếm Trường An

Phi Tùng   379
31/31
Truyện online nghe nhiều nhất