Âm Hồn Bất Tán

MC Nguyễn Huy   284
1/1

Chín Núi Mười Đèo

MC Đình Soạn   211
1/1

Oán Niệm Tột Cùng

MC Tiến Quân   211
1/1

Đoàn Lô Tô Oan Nghiệt

MC Nguyễn Huy   266
1/1

Ác Nghiệp Tình Thân

MC Nguyễn Huy   223
1/1

Cụ Cừ Diệt Quỷ Mượn Đầu

MC Đình Soạn   220
1/1

Vạ Miệng

MC Nguyễn Huy   253
1/1

Oan Hồn Hai Nhung

MC Tiến Quân   225
1/1

Yêu Thương Nơi Anh

MC Anh Sa   1599
14/14

Bảy Kiếp Trùng Sinh

MC Đình Soạn   692
12/12

Đồn Lính Ma

MC Đình Soạn   230
1/1

Báo Oán - Truyện Ma

MC Nguyễn Huy   251
1/1
Truyện online nghe nhiều nhất