Đồ Đệ Diêm Vương

Quàng A Tũn   664
10/10

Giao Ước Âm Dương

MC Tuấn Anh   518
10/10

Trùng Lươn

MC Nguyễn Huy   655
5/5

Liêu Trai Chí Dị

NTƯT Phú Thăng   484
9/9

Yểm Bùa Tử Thi

MC Đình Soạn   319
1/1

Nghi Lễ Tế Thần

MC Nguyễn Huy   341
14/14

Khác Máu Tanh Lòng

MC Ngọc Lâm   481
1/1

Đừng Chụp Ảnh Ban Đêm

MC Đình Soạn   540
1/1

Quỷ Khốc Dạ

MC Quàng A Tũn   567
2/2

Đạo sĩ hạ sơn

Quàng A Tũn   1219
104/104

Thế Mạng

MC Đình Soạn   344
1/1
Truyện online nghe nhiều nhất