Đồ Đệ Diêm Vương

Quàng A Tũn   200
10/10

Giao Ước Âm Dương

MC Tuấn Anh   337
10/10

Trùng Lươn

MC Nguyễn Huy   250
5/5

Liêu Trai Chí Dị

NTƯT Phú Thăng   259
9/9

Yểm Bùa Tử Thi

MC Đình Soạn   189
1/1

Nghi Lễ Tế Thần

MC Nguyễn Huy   206
14/14

Khác Máu Tanh Lòng

MC Ngọc Lâm   295
1/1

Đừng Chụp Ảnh Ban Đêm

MC Đình Soạn   302
1/1

Quỷ Khốc Dạ

MC Quàng A Tũn   379
2/2

Đạo sĩ hạ sơn

Quàng A Tũn   472
104/104

Thế Mạng

MC Đình Soạn   206
1/1
Truyện online nghe nhiều nhất