Đồ Đệ Diêm Vương

Quàng A Tũn   490
10/10

Giao Ước Âm Dương

MC Tuấn Anh   429
10/10

Trùng Lươn

MC Nguyễn Huy   544
5/5

Liêu Trai Chí Dị

NTƯT Phú Thăng   381
9/9

Yểm Bùa Tử Thi

MC Đình Soạn   253
1/1

Nghi Lễ Tế Thần

MC Nguyễn Huy   276
14/14

Khác Máu Tanh Lòng

MC Ngọc Lâm   392
1/1

Đừng Chụp Ảnh Ban Đêm

MC Đình Soạn   422
1/1

Quỷ Khốc Dạ

MC Quàng A Tũn   470
2/2

Đạo sĩ hạ sơn

Quàng A Tũn   857
104/104

Thế Mạng

MC Đình Soạn   264
1/1
Truyện online nghe nhiều nhất