Quỷ Hồn Hương

MC Đình Soạn   229
1/1

Thầy Vạn Diệt Nữ Xà Vương

MC Đình Soạn   255
1/1

Một Đêm Chung Gối

MC Nguyễn Hoa   840
25/25

Cù Lao Miền Tây

MC Nguyễn Nguyễn   233
1/1

Kiế.m Ả.nh Hi.ệp Hồ.n

MC Viết Linh   309
21/21

Ma Quốc Lộ

MC Duy Thuận   278
1/1

Hồn Ma Thằng Tảo

MC Ngọc Lâm   226
1/1

Vài Ba Câu Chuyện Âm Dương

Quàng A Tũn   266
2/2

Nợ Nhau Một Tình Yêu

MC Tâm An   420
8/8

Cắm Trại Tháng Cô Hồn

MC Đình Soạn   227
1/1

Đen Trắng Tình Đời

MC Tâm An   379
3/3

Hồn Nữ Báo Oán

MC Đình Soạn   201
1/1
Truyện online nghe nhiều nhất