L.ôi Mi.nh Thầ.n Chưở.ng

MC Viết Linh   263
15/15

Cô Dâu Người Tàu

Quàng A Tũn   348
3/3

Máu Nhuộm Trịnh Gia

MC Duy Thuận   288
2/2

Chăm Hộ Vợ Bạn

MC Thanh Mai   603
3/3

Ghe Hàng Bông

MC Nguyễn Huy   221
1/1

Nữ Quỷ Báo Thù

MC Nguyễn Huy   265
1/1

Người Đánh Xe Thổ Mộ

Quàng A Tũn   223
1/1

Hồn Ai Trở Về

MC Đình Soạn   212
1/1

Khi Tình Đầu Là Tình Cuối

MC Tâm An   2093
8/8

Nhân Quả Mẹ Gieo

MC Duy Thuận   220
1/1

Gốc Sung Oan Thai

MC Đình Soạn   214
1/1

Nghiệp Thằng Đởm

MC Đình Soạn   241
1/1
Truyện online nghe nhiều nhất