Chuyến Đi Bão Táp

MC Nguyễn Huy   269
1/1

Mợ Năm

MC Kim Thanh   316
4/4

Hai Mẹ Con Ma

MC Đình Soạn   248
1/1

Trả Oán Oan Hồn

MC Ngọc Lâm   247
1/1

Nghiệp Báo Bất Hiếu

Quàng A Tũn   238
1/1

Bán Linh Hồn Cho Quỷ

MC Đình Soạn   460
2/2

Ai Giết Vợ Tôi

MC Đình Soạn   270
1/1

Lan Lan Cổ Mộ - Truyện Trinh Thám

MC Giang Ngọc   454
3/3

Lấy Chồng Ngoại Biên

MC Nguyễn Huy   301
1/1

Oan Hồn Giếng Sâu

MC Đình Soạn   270
1/1

Chuyên Án Tâm Linh

MC Đình Soạn   1003
2/2
Truyện online nghe nhiều nhất