Tội Ác Không Tha

MC Đình Soạn   240
1/1

Đổi Xác Thế Thân

MC Đình Soạn   235
1/1

Nước Mắt Trong Bóng Đêm

MC Tâm An   456
8/8

Âm Duyên Tiền Kiếp - Truyện Ma

MC Nguyễn Huy   243
1/1

Với Trộm Mộ

MC Đình Soạn   242
1/1

Trộm Đồ Người Chết

MC Đình Soạn   228
1/1

Tiên Ma Biến

MC Phi Tùng   373
25/25

Mộ Cổ Bên Vực

MC Đình Soạn   391
5/5

Chi Chi Chành Chành

MC Đình Soạn   337
1/1

Lão Hàng Thịt Và Thằng Nghiện

Quàng A Tũn   284
1/1

Mối Thù Truyền Kiếp

MC Đình Soạn   221
4/4
Truyện online nghe nhiều nhất