Vụ Án Tâm Linh

MC Đình Soạn   284
3/3

Người Cũ Em Còn Yêu

MC Tâm An   403
10/10

Cồn Thiêng Hai Cô

MC Ngọc Lâm   222
1/1

Xóm Nghèo Và Thiên Linh Cái

MC Nguyễn Huy   282
2/2

Làm Dâu Cõi Chết

MC Viết Linh   440
2/2

Ma Trên Sông Nước

MC Ngọc Lâm   250
1/1

Linh Nhi

MC Nguyễn Huy   240
2/2

Giải Của Ngải Ký - Truyện Ma

Hoàng Khiêm   193
5/5

Cây Me Đầu Xóm

MC Nguyễn Huy   295
1/1

Luyện Ngục Thú

MC Đình Soạn   183
2/2

Đạo Sĩ Tham Ăn

unknow   299
2/2
Truyện online nghe nhiều nhất