Lươn Rúc Mộ

MC Đình Soạn   219
1/1

Kẻ Lạ Trong Tường Nhà

MC Đình Soạn   278
1/1

Oán Nghiệt Hẻm Số 13

MC Đình Soạn   295
1/1

Vong Hồn Trả Ơn

MC Đình Soạn   282
1/1

Xưởng Quan Tài Có Ma

MC Đình Soạn   255
1/1

Đứa Con Ma Quỷ

MC Đình Soạn   291
1/1

Oan Hồn Cầu Tình

MC Đình Soạn   243
1/1

Trả Chồng Cho Tao

MC Đình Soạn   256
1/1

Vòng Xoáy Tội Lỗi

MC Đình Soạn   231
1/1

Mất Sớm Hóa Quỷ

MC Đình Soạn   261
1/1

Phía Sau Tội Ác

MC Đình Soạn   243
2/2

Ngải Sinh Quỷ Dữ

MC Đình Soạn   350
3/3
Truyện online nghe nhiều nhất