Quỷ Môn Quan - Truyện Ma Đình Soạn

MC Đình Soạn   392
2/2

Chỉ Được Yêu Mình Anh

MC Đình Soạn   953
19/19

Luyện Hồn - Truyện Kinh Dị

MC Viết Linh   258
8/8

Phò.ng Bế.p Âm Dươ.ng

Quàng A Tũn   194
90/90

Kiếp Nạn Trời Định - Truyện Ma

MC Ngọc Lâm   307
6/6

Gọi Hồn

Quàng A Tũn   364
2/2

Những Linh Hồn Xóm Đạo

Quàng A Tũn   253
2/2

Núi Ma

MC Đình Soạn   236
3/3

Võ Đang Nhất Kiếm

MC Viết Linh   2081
29/29
Truyện online nghe nhiều nhất