Tình Đời Bạc Bẽo

MC Anh Sa   299
3/3

Tôi Muốn Gặm Cỏ Non

MC Nguyễn Hoa   353
4/4

Yêu Không Hẹn Ước

MC Anh Sa   557
8/8

Yêu thêm lần nữa

MC Kim Thanh   507
3/3

Một Đêm Tình Tiền

MC Nguyễn Hoa   847
55/55

Hận Thù Hóa Yêu Thương

MC Anh Sa   534
10/10

Vạn Dặm Thương Nhớ

MC Tâm An   735
9/9

Hóa Ra Đã Yêu

MC Anh Sa   704
10/10

Nỗi Lòng Người Vợ Trẻ

MC Nguyễn Hoa   477
47/47

Tái Sinh

MC Anh Sa   346
11/11

Cô Giúp Việc Bá Đạo

MC Kim Thanh   605
7/7

Ngọn Lửa Oan Hồn

MC Đình Soạn   281
1/1
Truyện online nghe nhiều nhất