Khác Máu Tanh Lòng - MC Nguyễn Huy

MC Nguyễn Huy   439
2/2

Đứa Con Hoang

MC Đình Soạn   350
2/2

Thấy Ma

MC Đình Soạn   223
1/1

Đòi Lấy Vợ Đẹp

MC Quỳnh Hương   250
4/4

Bán Thân Cho Chú Già

MC Nguyễn Hoa   586
8/8

Ma Mời Mua Mồ Mả

MC Nguyễn Huy   217
1/1

Bà Thầy Bói Kể Chuyện Ma Trâu

Quàng A Tũn   528
2/2

Chuông Gọi Hồn - Mạnh Ninh & Cindy

MC Đình Soạn   225
1/1

Trộm Xác Đêm Giao Thừa

MC Nguyễn Huy   462
1/1

Những Lần Giáp Mặt Ma Trong Đời

MC Nguyễn Huy   220
3/3

Đạo Sĩ Và Ngạ Quỷ

Quàng A Tũn   286
2/2

Những Đồ Vật Có Linh Hồn

MC Nguyễn Huy   289
2/2
Truyện online nghe nhiều nhất