Uyên ương đao

Radio   269
1/1

Biên thành lãng tử

Radio   426
49/49

Lục tiểu phụng

Radio   333
25/25

YẾN THẬP TAM

Radio   455
47/47

TÀN BÀO

Radio   317
115/115

Thất dạ tuyết

Radio   309
27/27

Nhất tuyệt bộ

Radio   286
8/8

Bạch cố lâm

Radio   231
8/8

Băng hỏa ma trù

MC Đình Duy   381
101/101

BÍCH HUYẾT KIẾM

Radio   332
42/42

TUYẾT SƠN PHI HỒ

Radio   414
13/13
Truyện online nghe nhiều nhất