Lộc đỉnh ký

Radio   384
92/92

Thất sát lệnh

Radio   536
29/29

Uyên ương đao

Radio   341
1/1

Biên thành lãng tử

Radio   605
49/49

Lục tiểu phụng

Radio   402
25/25

YẾN THẬP TAM

Radio   664
47/47

TÀN BÀO

Radio   444
115/115

Thất dạ tuyết

Radio   392
27/27

Nhất tuyệt bộ

Radio   440
8/8

Bạch cố lâm

Radio   347
8/8

Băng hỏa ma trù

MC Đình Duy   523
101/101
Truyện online nghe nhiều nhất