Huy.ết Ho.a Lụ.c

MC Viết Linh   164
17/17

Ngũ Âm Phụng Kiếm

Viết Linh   411
37/37

Ma Đao Phật Chưởng

Viết Linh   345
15/15

Sơn Quỷ

MC Hoàng Tú   367
14/14

Hoàng Đình

MC Phi Tùng   187
80/80

Huyết Anh Vũ

MC Đình Duy   123
16/16

Độc Chiến Thiên Nhai

MC Phi Tùng   173
24/24

Giang Hồ Mộng Ký

MC Tuấn Trương   395
18/18

Cừu hận huyết lang

MC Viết Linh   224
15/15

Bát bộ thần công

MC Tuấn Trương   234
23/23

Hàn Mai Kim Kiếm

MC Phương Anh   161
15/15
Truyện online nghe nhiều nhất