Ma tôn - Tiến Phong

Mc Tiến Phong   23
30/30

Thần Vương Truyện

Phi Tùng   59
39/39

Kiếm Tiên Ở Đây

Tuấn Anh   168
168/168

Thần mộ

Quàng A Tũn   353
171/171

Tiên Đạo Tranh Phong

MC Tuấn Anh   208
185/185

Nhân Đạo Đại Thánh

MC Trần Vân   512
194/194

Thiên Quân Bá Đạo

Quàng A Tũn   1442
101/101

Tiên Phủ Trường Sinh

Tuấn Anh   165
41/41

Yêu Tôn

Mc Tiến Phong   1268
468/468

Quang Âm Chi Ngoại

Tạ Hói   384
293/293

Con Đường Nghịch Thiên

Tuấn Anh   2791
190/190

Thánh Khư

Tuấn Anh   368
429/429
Truyện online nghe nhiều nhất