Tất cả thể loại truyện

Tất cả thể loại truyện

Tất cả thể loại truyện

Tất cả thể loại truyện

134337
Số truyện: 2414
Truyện tiên hiệp

Truyện tiên hiệp

Truyện tiên hiệp

Truyện tiên hiệp

15638
Số truyện: 42
Truyện kiếm hiệp

Truyện kiếm hiệp

Truyện kiếm hiệp

Truyện kiếm hiệp

9201
Số truyện: 66
Truyện huyền huyễn

Truyện huyền huyễn

Truyện huyền huyễn

Truyện huyền huyễn

1106
Số truyện: 4
Truyện dị giới

Truyện dị giới

Truyện dị giới

Truyện dị giới

3357
Số truyện: 5
Truyện đô thị

Truyện đô thị

Truyện đô thị

Truyện đô thị

338
Số truyện: 2
Truyện xuyên không

Truyện xuyên không

Truyện xuyên không

Truyện xuyên không

3733
Số truyện: 10
Truyện trọng sinh

Truyện trọng sinh

Truyện trọng sinh

Truyện trọng sinh

0
Số truyện: 0
Truyện ma

Truyện ma

Truyện ma

Truyện ma

43949
Số truyện: 1337
Truyện kinh dị

Truyện kinh dị

Truyện kinh dị

Truyện kinh dị

3374
Số truyện: 44
Ngôn tình

Ngôn tình

Ngôn tình

Ngôn tình

48421
Số truyện: 798
Dã sử

Dã sử

Dã sử

Dã sử

492
Số truyện: 3
Truyện về sắc giới

Truyện về sắc giới

Truyện về sắc giới

Truyện về sắc giới

237
Số truyện: 1
Nhạc thiền

Nhạc thiền

Nhạc thiền

Nhạc thiền

1433
Số truyện: 14
Music

Music

Music

Music

178
Số truyện: 15
Learn English

Learn English

Learn English

Learn English

0
Số truyện: 0
Truyện online nghe nhiều nhất
 Chàng Rể Trời Cho
     Hoàn thành MC Thanh Mai   194
 NGHE ĐỌC TRUYỆN ĐÊM KHUYA VOV CHỌC LỌC (22H00 HẰNG NGÀY)
     Hoàn thành VOV   195
 Mao Sơn Quỷ Môn Thuật
     Hoàn thành MC Đình Soạn   159
 Thiếu Gia Ở Rể
     Hoàn thành MC Nguyễn Hoa   18
 Bác Cổ Truyền Kỳ
     Hoàn thành MC Quàng A Tũn   146
 Giao Dịch Mang Thai Hộ
     Hoàn thành MC Nguyễn Hoa   88
 Yêu Người Không Bóng
     Hoàn thành MC Nguyễn Huy   18
 KIẾM LAI
     Hoàn thành Radio   251
 Đại Mộng Chủ
     Hoàn thành Trần Vân   847
 Ngôi Mộ Quỷ Dữ
     Hoàn thành MC Đình Soạn   40
 Cái Tủ Thờ
     Chưa hoàn thành MC Đình Soạn  
 Âm Hồn Na Lan
     Chưa hoàn thành MC Ngọc Lâm  
 Pháp Sư Điên
     Hoàn thành Vu Lee   4
 Điểm Nhãn Cho Quỷ
     Chưa hoàn thành MC Đình Soạn   7
 Bảo Vệ Đêm Trong Tòa Soạn Có Ma
     Chưa hoàn thành Quàng A Tũn  
 Yểm Bùa Báo Oán
     Hoàn thành MC Đình Soạn   2
 Dã Tâm Dì Ghẻ
     Chưa hoàn thành MC Duy Thuận   2
 Sông Lạnh
     Hoàn thành MC Nguyễn Huy  
 Bánh Trung Thu Nhân Thịt Người
     Hoàn thành Quàng A Tũn   4
 Trừ Tà Hoá Sát
     Hoàn thành Quàng A Tũn   3