Thần Vương Truyện

Phi Tùng   18
26/26

Kiếm Tiên Ở Đây

Tuấn Anh   119
117/117

Thần mộ

Quàng A Tũn   156
132/132

Tiên Đạo Tranh Phong

MC Tuấn Anh   169
157/157

Nhân Đạo Đại Thánh

MC Trần Vân   421
145/145

Thiên Quân Bá Đạo

Quàng A Tũn   1322
101/101

Tiên Phủ Trường Sinh

Tuấn Anh   138
41/41

Yêu Tôn

Mc Tiến Phong   1137
435/435

Quang Âm Chi Ngoại

Tạ Hói   334
279/279

Con Đường Nghịch Thiên

Tuấn Anh   2684
190/190

Thánh Khư

Tuấn Anh   324
429/429

Xích Tâm Tuần Thiên

Tiến Phong   505
465/465
Truyện online nghe nhiều nhất