Quyển Sổ Vong Linh

Quàng A Tũn   38
19/19

Khủng Bố Sống Lại

MC Tiến Phong   212
400/400

Phàm Giới Thiên Tôn

Tuấn Anh   12
4/4

Tiên Giả

Trần Vân   45
17/17

Thiên Quân Bất Tử

Quàng A Tũn   1682
159/159

Vương Đạo Chí Tôn

MC Tiến Phong   2452
279/279
Truyện Audio Vũ Luyện Điên Phong - Mạc Mặc (Trần Vân)

Vũ Luyện Điên Phong

Truyện Audio Vũ Luyện Điên Phong - Mạc Mặc (Trần Vân)

Truyện Audio Vũ Luyện Điên Phong - Mạc Mặc (Trần Vân)

Trần Vân   4163
994/994

Bắc Tống Nhàn Vương

Đình Duy   437
104/104

Đạo Quân

MC Tiến Phong   566
328/328

Quốc Gia Ác Quỷ

Lê Trang   29
228/228

Xuyên Không Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao

MC Hoàng Vinh   380
188/188
Truyện online nghe nhiều nhất