Kiếm Tiên Ở Đây

Tuấn Anh   21
9/9

Truyện Ma Thầy Năm

Nguyễn Huy   32
1/1

Tiên Đạo Tranh Phong

MC Tuấn Anh   86
81/81

Thần mộ

Quàng A Tũn   48
55/55

Nhân Đạo Đại Thánh

MC Trần Vân   146
57/57

Đô Thị Trận Pháp Sư

MC Trần Vân   120
52/52

Bạn Cùng Phòng Của Tôi Là Ma

Nguyễn Huy   81
1/1

Khế Ước Bán Dâu

Quàng A Tũn   71
10/10

Thao Túng Tâm Lý

Internet   67
1/1
Truyện online nghe nhiều nhất