Phàm Giới Thiên Tôn

Tuấn Anh   13
4/4

Hồ Yêu

Phi Tùng   10
2/2

Hổ Mang Báo Hận

Trần Thy   15
1/1

Tủi Hờn Ma Đói

Nguyễn Huy   9
1/1

Thi Quỷ

Đình Soạn   17
1/1

Bức Tử Vợ Hiền

Duy Thuận   13
1/1

Vợ Trẻ Trả Thù

Duy Thuận   14
1/1

Tiểu Đạo Si Mao Sơn

Hư Trúc   18
175/175

Đi Đêm Có Ngày Gặp Ma

Quàng A Tũn   7
1/1

Mèo Già Hóa Cáo

Quàng A Tũn   9
2/2

Thuật Xăm Sinh Tử

Nguyễn Huy   18
78/78
Truyện online nghe nhiều nhất