Kiếm Tiên Ở Đây

Tuấn Anh   21
9/9

Truyện Ma Thầy Năm

Nguyễn Huy   32
1/1

Thần mộ

Quàng A Tũn   48
55/55

Tiên Đạo Tranh Phong

MC Tuấn Anh   86
81/81

Đô Thị Trận Pháp Sư

MC Trần Vân   120
52/52

Nhân Đạo Đại Thánh

MC Trần Vân   146
57/57

Bạn Cùng Phòng Của Tôi Là Ma

Nguyễn Huy   81
1/1

Khế Ước Bán Dâu

Quàng A Tũn   71
10/10

Một Tỷ Khách Hàng

Sách nói   74
16/16

Vị Giám Đốc Hiệu Quả

Ái Hòa   68
4/4
Truyện online nghe nhiều nhất