Chiếc Váy Dính Máu

MC Đình Soạn   24
5/5

Vòng Nghiệp Báo Oán - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn   18
3/3

Tru Tà Lệnh

Nguyễn Huy   40
3/3

Vong Linh Phù Trợ - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn   31
1/1

Án Oan Tri Huyện - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn   19
1/1

Thầy Mo Trả Thù - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn   19
7/7

Hồn Ma Ông Sáu- MC Đình Soạn

MC Đình Soạn   20
1/1
Truyện online nghe nhiều nhất