Kiếm Tiên Ở Đây

Tuấn Anh   21
9/9

Thần mộ

Quàng A Tũn   48
55/55

Tiên Đạo Tranh Phong

MC Tuấn Anh   86
81/81

Nhân Đạo Đại Thánh

MC Trần Vân   146
57/57

Thiên Quân Bá Đạo

Quàng A Tũn   1165
101/101

Tiên Phủ Trường Sinh

Tuấn Anh   92
41/41

Yêu Tôn

Mc Tiến Phong   771
356/356

Quang Âm Chi Ngoại

Tạ Hói   255
249/249

Con Đường Nghịch Thiên

Tuấn Anh   2506
190/190

Thánh Khư

Tuấn Anh   264
429/429

Xích Tâm Tuần Thiên

Tiến Phong   435
379/379

Phàm Giới Thiên Tôn

Tuấn Anh   963
114/114
Truyện online nghe nhiều nhất