Phàm Giới Thiên Tôn

Tuấn Anh   176
88/88

Hồ Yêu

Phi Tùng   53
35/35

Tiên Giả

Trần Vân   121
24/24

Nhất Kiếm Tiên Phàm

Phi Tùng   60
7/7

Dị Thế Đạo Môn

MC Bá Tiến   134
129/129

Thiên Cơ Điện

Tuấn Anh   117
118/118

Cửu Vỹ Thiên Hồ Tái Xuất

Hào Phan   120
2/2

Ma Thần Ấn Chú

Nguyễn Huy   105
5/5

Nguyên Tôn

Hà Trần   147
193/193

Tử Dương

Phi Tùng   180
108/108

Côn Luân Ma Chủ

MC Tuấn Anh   1649
251/251

Thiên Quân Bất Tử

Quàng A Tũn   2028
197/197
Truyện online nghe nhiều nhất