Đồ Đệ Diêm Vương

Quàng A Tũn   565
10/10

Giao Ước Âm Dương

MC Tuấn Anh   465
10/10

Trùng Lươn

MC Nguyễn Huy   593
5/5

Liêu Trai Chí Dị

NTƯT Phú Thăng   429
9/9

Yểm Bùa Tử Thi

MC Đình Soạn   277
1/1

Nghi Lễ Tế Thần

MC Nguyễn Huy   300
14/14

Khác Máu Tanh Lòng

MC Ngọc Lâm   429
1/1

Đừng Chụp Ảnh Ban Đêm

MC Đình Soạn   475
1/1

Quỷ Khốc Dạ

MC Quàng A Tũn   506
2/2

Đạo sĩ hạ sơn

Quàng A Tũn   1003
104/104

Thế Mạng

MC Đình Soạn   297
1/1
Truyện online nghe nhiều nhất