Đồ Đệ Diêm Vương

Quàng A Tũn   134
10/10

Giao Ước Âm Dương

MC Tuấn Anh   283
10/10

Trùng Lươn

MC Nguyễn Huy   180
5/5

Liêu Trai Chí Dị

NTƯT Phú Thăng   203
9/9

Yểm Bùa Tử Thi

MC Đình Soạn   152
1/1

Nghi Lễ Tế Thần

MC Nguyễn Huy   163
14/14

Khác Máu Tanh Lòng

MC Ngọc Lâm   254
1/1

Đừng Chụp Ảnh Ban Đêm

MC Đình Soạn   270
1/1

Quỷ Khốc Dạ

MC Quàng A Tũn   320
2/2

Đạo sĩ hạ sơn

Quàng A Tũn   376
104/104

Thế Mạng

MC Đình Soạn   173
1/1
Truyện online nghe nhiều nhất