Lâm vũ thiên hạ

MC Phi Tùng   378
12/12

Lưỡng thủ quái nhân

MC Viết Linh   417
34/34

Anh hùng lĩnh nam

MC Minh Thông   413
58/58

Máu nhuộm đỉnh côn luân

MC Viết Linh   451
33/33

Thiếu niên ca hành

MC Tiến Phong   1815
92/92

Thâu thiên chi đạo

MC Tiến Phong   10963
445/445

Đế tôn

Khánh Duy   1413
397/397

Vô ảnh thần chiêu

Mc Viết Linh   398
21/21

Dị kiếm khách

Radio   1327
62/62

Tuyết đen

Radio   349
8/8

Quỷ bảo

Radio   392
105/105
Truyện online nghe nhiều nhất