Quỷ Bảo - Truyện Kiếm Hiệp

unknow   465
105/105

Hắc Tây Du (Mục Thần Ký)

MC Tiến Phong   8505
490/490

Vô Thường - Truyện Tiên Hiệp

MC Trần Vân   284
256/256

Phù Lục Chân Kinh

MC Viết Linh   2661
35/35

Khô Lâu Họa

MC Đình Duy   313
13/13

Kỳ Hiệp Côn Lôn Kiếm

MC Viết Linh   368
20/20

Tiên Nghịch

MC Phi Tùng   662
512/512
Truyện online nghe nhiều nhất