Võ Đang Nhất Kiếm

MC Viết Linh   1850
29/29

Huyết Hoa Lục

MC Viết Linh   947
17/17

Lan Cao

MC Hồng Nhung   253
1/1

Hoành Tảo Hoang Vũ

MC Tuấn Anh   711
181/181

9 Hoàn Đạt M.a

MC Viết Linh   965
11/11

Cửu Hoàn Đạt Ma

MC Viết Linh   377
11/11

Luyện Kiếm

MC Trần Vân   392
19/19

Thất Cầm Chưởng

MC Viết Linh   1231
32/32

Lửa Hận Rừng Xanh - Dị Truyện

MC Tuấn Anh   403
51/51

Kiếm Đạo Độc Tôn

unknow   285
27/27
Truyện online nghe nhiều nhất