Thư Kiếm Trường An

Phi Tùng   457
31/31

Huyết Địch Lãng Tử

MC Viết Linh   272
13/13

Huy.ết Ho.a Lụ.c

MC Viết Linh   251
17/17

Ngũ Âm Phụng Kiếm

Viết Linh   733
37/37

Ma Đao Phật Chưởng

Viết Linh   485
15/15

Sơn Quỷ

MC Hoàng Tú   629
14/14

Hoàng Đình

MC Phi Tùng   279
80/80

Huyết Anh Vũ

MC Đình Duy   219
16/16

Độc Chiến Thiên Nhai

MC Phi Tùng   256
24/24

Giang Hồ Mộng Ký

MC Tuấn Trương   781
18/18

Cừu hận huyết lang

MC Viết Linh   392
15/15
Truyện online nghe nhiều nhất