Truyện Ma Thầy Năm

Nguyễn Huy   32
1/1

Song Kiếm Bình Thiên Hạ

Quàng A Tũn   96
50/50

Tu Chân Kiếp

Phi Tùng   1309
264/264

Tru Tà Lệnh

Nguyễn Huy   130
3/3

Hổ Mang Báo Hận

Trần Thy   186
1/1

Thương Hải

Phi Tùng   198
10/10

Người Chồng Mù

Tâm An   299
10/10

Song Kiếm

Vy Vy   295
69/69

Lam Y Nữ Hiệp

Phương Anh   942
44/44

Trầm Hương Tuyết

Vy Vy   323
28/28

Nguyệt Dị Tinh Tà

Viết Linh   597
15/15

Hổ Lang Chi Sư

MC Phi Tùng   850
42/42
Truyện online nghe nhiều nhất