Tru Tà Lệnh

Nguyễn Huy   40
3/3

Hổ Mang Báo Hận

Trần Thy   54
1/1

Thương Hải

Phi Tùng   57
10/10

Người Chồng Mù

Tâm An   35
10/10

Song Kiếm

Vy Vy   163
69/69

Lam Y Nữ Hiệp

Phương Anh   465
44/44

Trầm Hương Tuyết

Vy Vy   132
28/28

Nguyệt Dị Tinh Tà

Viết Linh   244
15/15

Hổ Lang Chi Sư

MC Phi Tùng   603
42/42

Thư Kiếm Trường An

Phi Tùng   204
31/31

Huyết Địch Lãng Tử

MC Viết Linh   158
13/13

Huy.ết Ho.a Lụ.c

MC Viết Linh   146
17/17
Truyện online nghe nhiều nhất