Song Kiếm Bình Thiên Hạ

Quàng A Tũn   80
50/50

Tu Chân Kiếp

Phi Tùng   1026
219/219

Tru Tà Lệnh

Nguyễn Huy   111
3/3

Hổ Mang Báo Hận

Trần Thy   161
1/1

Thương Hải

Phi Tùng   171
10/10

Người Chồng Mù

Tâm An   151
10/10

Song Kiếm

Vy Vy   269
69/69

Lam Y Nữ Hiệp

Phương Anh   900
44/44

Trầm Hương Tuyết

Vy Vy   285
28/28

Nguyệt Dị Tinh Tà

Viết Linh   560
15/15

Hổ Lang Chi Sư

MC Phi Tùng   810
42/42

Thư Kiếm Trường An

Phi Tùng   413
31/31
Truyện online nghe nhiều nhất